Erklæring om moderne slaveri

Ella’s Kitchen erklæring om retningslinjer om moderne slaveri

Veldig mange mennesker er involvert i å få våre deilige produkter på hyllene. Fra arbeiderne på markene og gårdene hvor ingrediensene våre dyrkes, til fabrikkene og lagrene hvor produktene våre blir laget og oppbevart, og sjåførene av lastebilene som transporterer dem overalt – selv leverandørene av kontorutstyr – vår verdikjede er stor og har mye mangfold.

Hos Ella’s kitchen (lovmessig enhet – Ella’s Kitchen (Brands) Limited), jobber vi for å sørge for at alle vi jobber med, i hele verdikjeden vår, får rettferdige, trygge og sunne arbeidsforhold og deler våre meninger og verdier om hva det betyr å være gode mot hverandre. Moderne slaveri er et voksende problem globalt, og vi har alle et ansvar for å være oppmerksom på risikoene, samme hvor små, i vår virksomhet og i den større forsyningskjeden.

Ingen sektor eller industri kan regnes som immun mot moderne slaveri.

Ella’s Kitchen har nulltoleranse for moderne slaveri, og vi forplikter oss til å jobbe med våre leverandører og partnere for å sørge for rettferdige, trygge og sunne arbeidsforhold i hele bedriften og forsyningskjeden vår. De ansatte forventes å rapportere om bekymringer via de passende rapporteringskanalene, og ledelsen forventes å handle deretter.

1. Organisasjon + virksomhetsstruktur:

Ella’s Kitchen er en sertifisert B Corporation som lager økologisk mat til babyer, småbarn og barn som blir solgt i matbutikker over hele verden. Alle våre produkter produseres i Storbritannia og Europa av tredjepartsprodusenter, med ingredienser som er anskaffet fra hele verden, inkludert Storbritannia, Europa og steder som Ecuador og India.

2. Våre retningslinjer + prosesser:

Ella’s Kitchen forplikter seg til å sørge for at det ikke er noe moderne slaver i vår forsyningskjede eller forretningsdrift. Ella’s Kitchen er et medlem av Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX). SEDEX er en ideell organisasjon dedikert til ansvarlig og etisk forretningspraksis. Som en del av avtalen med Ella’s Kitchen, krever vi at våre partnere i råmaterialer og emballasje og medprodusenter blir medlemmer av SEDEX. SEDEX-plattformen lar oss håndtere risiko innen vår forretning og identifisere potensielle brudd. Om det identifiseres brudd, jobber vi med våre leverandører med hvilke steg som er nødvendige for utbedring.

Som en del av vår forpliktelse om å takle moderne slaveri og sørge for rettferdige, trygge og sunne arbeidsforhold, lanserte vi i 2019 vår Good To Each Other Code of Conduct (GTEO-kode). Vår GTEO-kode har blitt skrevet med innspill fra internasjonale standarder, inkludert konvensjoner og anbefalinger fra Ethical Trading Initiative Base Code og International Labour Organisation (ILO), som igjen var basert på De forente nasjoner (FN) sine Verdenserklæring om menneskerettigheter og Barnekonvensjonen. I år setter vi omfanget om hvem av våre viktigste partnere i forsyningskjeden – fra råmaterialer, til emballasje og medprodusenter – som skal motta vår GTEO-kode.

Etter vår første utrulling har 77 % av våre nøkkelpartnere som ble identifisert nå akseptert og bekreftet at de allerede følger vår GTEO-kode, og vi jobber aktivt med våre gjenværende partnere for å kommunisere og motta bekreftelse om at disse retningslinjene overholdes. I tillegg til å be om bekreftelse om at våre partnere overholder retningslinjene, oppfordrer vi dem til å dele vår GTEO-kode med sine egne partnere, produsenter og underleverandører.

Som et datterselskap av The Hain Celestial Group, Inc., overholder Ella’s Kitchen The Hain Celestial Global Human Rights Statement 2020 og The Hain Celestial Code of Business Conduct and Ethics. Disse dokumentene setter minimumsstandarden for gruppens holdning til å takle moderne slaveri og barnearbeid. Både Ella’s Kitchen og Hain Celestial har retningslinjer for varsling og prosesser på plass for å gi ansatte muligheten til å varsle om potensielle problemer som de identifiserer.

Våre kontrakter med våre leverandører av råmateriale og medproduserende leverandører har en lovmessig bindende forpliktelse fra leverandøren om samsvar med Modern Slavery Act 2015, Sedex og andre etiske retningslinjer for Ella’s Kitchens leverandører, som inkluderer vår GTEO-kode.

3. Due Diligence:

Vi forstår at moderne slaveri finnes i mange sektorer, inkludert landbruk. Vi forplikter oss til å jobbe med våre partnere for å sørge for at vi møter spesifikke miljømessige og sosiale utfordringer rundt visse ingredienser. Alle leverandørene våre som vi har identifisert som i sektorer for ingredienser med høyere risiko har bekreftet at de følger eller vil jobbe med oss om vår GTEO-kode. Ella’s Kitchen vil fortsette å utforske og innføre ytterlige standarder og prosesser for å hjelpe med å håndtere risikoer innen disse forsyningskjedene. Om det oppdages problemer, vil passe etterforskning og korrigerende tiltak bli iverksatt. Dette kan inkludere kansellering av kontrakt.

4. Opplæring:

For å sørge for at det er høyt nivå av forståelse om risikoen rundt moderne slaveri, gir Ella’s Kitchen opplæring til alle relevante medlemmer av Ella’s Kitchen-teamet, dette inkluderer opplæring i SEDEX for å hjelpe teamet vårt å forstå hvordan de kan bruke verktøyene for å identifisere og håndtere potensielle risikoer.

Denne erklæringen har blitt satt sammen som en del av Ella’s Kitchens forpliktelse til del 54(1) av Modern Slavery Act 2015 og utgjør vår erklæring om slaveri og menneskehandel for det finansielle året som ble avsluttet 30. juni 2021. Den har blitt godkjent av styret til Ella’s Kitchen (Brands) Limited, som vil vurdere og oppdatere den hvert år.

Signert:

Mark Cuddigan, CEO Ella’s Kitchen (Brands) Limited

Dato: 18.01.2022